miércoles, 12 de enero de 2011

AQUI POTS CONSULTAR ON VA CADA RESIDU

http://w10.bcn.es/APPS/stnbcneta/ca/html/base.jsp?seccion=c_2_a.jsp&menu=3&submenu=1

RECICLES?
RECICLAR ÉS REUTILITZAR UN MATERIAL O OBJECTE APARENTMENT INSERVIBLE O INAPROFITABLE. NO TOTS ELS MATERIALS SÓN REUTILITZABLES O RECICLABLES, PERÒ SÍ UN GRAN NOMBRE. LLENÇAR LES DEIXALLES DE MANERA SELECTIVA, SEPARANT LES DIFERENTS FRACCIONS DE RESIDUS, COM ARA MATÈRIA ORGÀNICA, VIDRE, PAPER, PLÀSTICS, OLIS O PILES, ÉS UNA ACCIÓ QUE CONTRIBUEIX A REDUIR L'IMPACTE AMBIENTAL DE LES DEIXALLES EN EL MEDI AMBIENT.

QUÈ POTS RECICLAR?

ENVASOS

LLENÇA AL CONTENIDOR GROC ELS ENVASOS LLEUGERS: ENVASOS PLÀSTICS DE IOGURTS, D'AIGUA, LLAUNES DE CONSERVES I REFRESCOS, BRICS, TAPES METÀL·LIQUES, SAFATES DE POREXPAN…

NO LLENCIS AL CONTENIDOR GROC: ESPRAIS PLENS, POTS METÀL·LICS DE PINTURES O PRODUCTES QUÍMICS, PNEUMÀTICS, PETITS ELECTRODOMÈSTICS I PRODUCTES D'INFORMÀTICA QUE CONTENEN TINTA.-

VIDRE

LLENÇA AL CONTENIDOR VERD, SENSE BOSSA I SEMPRE BUITS:AMPOLLES DE VIDRE, POTS DE CONSERVES, DE MELMELADES O DE SALSES...

NO LLENCIS AL CONTENIDOR VERD: ELS TAPS DE LES AMPOLLES I ELS POTS, BOMBETES, FLUORESCENTS, CERÀMICA, ELS POTS BUITS QUE HAGIN CONTINGUT MEDICAMENTS, MIRALLS O VIDRE ARMAT (AMB PETITS FILFERROS INTERIORS).
-

PAPER I CARTRÓ

LLENÇA AL CONTENIDOR BLAU: CAPSES DE CEREALS, CAPSES DE CARTRÓ DE CONSERVES, GALETES I FRUITS SECS, ENVASOS DE PAPER, SOBRES D'ALIMENTS SENSE EMBOLCALLS D'ALUMINI, DIARIS, REVISTES, CAPSES DE SABATES, PAPERS D'EMBOLICAR REGALS I LA PUBLICITAT QUE TROBEM A LES BÚSTIES.

NO LLENCIS AL CONTENIDOR BLAU: TOVALLONS I PAPER DE CUINA USATS, PAPERS BRUTS, FOTOGRAFIES… QUALSEVOL D'AQUESTS RESIDUS REDUEIX LA QUALITAT DEL PAPER RECICLAT RESULTANT.-

ORGÀNIC

LLENÇA ALS CONTENIDORS BICOMPARTIMENTATS, O AMB ELS ADHESIUS CORRESPONENTS I EN UNA BOSSA D'ESCOMBRARIES DE COLOR TARONJA: RESTES DE VERDURA, FRUITA, PEIX, CARN I OSSOS, MARRO DE CAFÈ, RESTES D'INFUSIONS, MENJAR SÒLID EN MAL ESTAT, RESTES DE FLORS I PLANTES, SERRADURES DE FUSTA NATURAL, CLOSQUES DE FRUITA SECA, OUS I MARISC, TAPS DE SURO, PAPER DE CUINA, TOVALLONS DE PAPER USATS…A LA BOSSA CONVENCIONAL, DESPRÉS DE SEPARAR ELS MATERIALS RECICLABLES (ENVASOS, VIDRE, ORGÀNIC I PAPER I CARTRÓ), COL·LOCA EL QUE QUEDA.-

ALTRES RESIDUS

SI VOLS LLENÇAR RESIDUS ESPECIALS O REUTILITZABLES COM: FLUORESCENTS, OLI DE CUINA O MOTOR, PILES, MEDICAMENTS, BATERIES DE COTXES..., HAS DE SABER QUE HI HA LLOCS ON POTS PORTAR-LOS I ON SE'N FARAN CÀRREC: ELS PUNTS VERDS.ELS PUNTS VERDS (DEIXALLERIES) SÓN UN SERVEI URBÀ DE RECEPCIÓ I EMMAGATZEMATGE SELECTIUS DE RESIDUS REUTILITZABLES, RECICLABLES I ESPECIALS.RECOLLIDA GRATUÏTA DE MOBLES I TRASTOS


SI VOLS DESFER-TE D'UN MOBLE O DE TRASTOS, SÀPIGUES QUE CADA CARRER DE BARCELONA TÉ ASSIGNAT UN DIA FIX A LA SETMANA PER A LA RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS. NOMÉS HAS DE DEIXAR ALLÒ QUE NO VOLS DAVANT DE LA PORTERIA DE CASA TEVA ENTRE LES 20.00 I LES 22.00 HORES.

martes, 11 de enero de 2011

Objectes que contaminen el mar

-Piles usades
-Bosses de plàstic
-Garrafes de plàstic
-ampolles de vidre
-preservatius
-bosses de paper
-cigarretes
-embolcalls de menjar.